GİB’den Hizmet Alım Sözleşmelerinin Feshi Nedeniyle Önemli Görüş Yazısı

696 sayılı KHK gereği yüklenici firmalara hizmet alım sözleşmesinin feshi nedeniyle ödenecek %5 tazminat tutarı, KDV kapsamında olmayacaktır.

GİB’den Hizmet Alım Sözleşmelerinin Feshi Nedeniyle Önemli Görüş Yazısı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan görüş yazısına göre;

696 sayılı KHK gereği yüklenici firmalara hizmet alım sözleşmesinin feshi nedeniyle ödenecek %5 tazminat tutarı, KDV kapsamında olmayacaktır. Ayrıca Başkanlığın görüş yazısına göre; söz konusu tazminat ödemelerinin: 696 sayılı KHK’da açıkça tazminat olarak nitelendirilmesi Ödenecek tutarın yüklenicilerin yapmış olduğu gerçek gider, harcama ve zarar dikkate alınmadan belirlenmesine dayanarak herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmemesi gibi sebeplerle KDV’ye tabi olmadığı açıklanmıştır. İlgili görüş yazısı aşağıdaki gibidir;

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130(Özelge)-E506153

Konu: Sözleşmenin feshi nedeniyle ödenen bedelin KDV’ye tabi olup olmadığı 29.05.2018

İlgi: 26/04/2018 tarih ve 1435247 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge formunda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alımı sözleşmelerinin feshi nedeniyle, idare tarafından yükleniciye, sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü zarara karşılık her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80’i ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’inin, fesih tarihindeki fiyatlar dikkate alınarak (vergi, resim, harç ve paylar dahil olmak üzere tüm giderler ve mahrum kaldığı kar karşılığı olmak üzere) ödenecek tazminat bedellerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu, -4/1 inci maddesinde, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği, hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, konu ile ilgili olarak 60 No.lu KDV Sirkülerinin ‘’1.2. Tazminatlar’’ başlıklı bölümünde; ‘’1.2.1. Herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri ödemeler prensip olarak KDV’nin konusuna girmemektedir. Bu kapsamda, işin sözleşme şartlarına uygun yapılmaması, işin verilen süre içerisinde tamamlanmaması, sözleşmenin feshedilmesi gibi nedenlerle tazminat, cayma bedeli v.b. adlarla yapılan cezai şart mahiyetindeki ödemeler herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV’nin konusuna girmemektedir.’’ açıklamalarına yer verilmiştir. Diğer taraftan, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23 üncü maddesinin (ç) bendinde; sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alım sözleşmelerinin, birinci fıkrada öngörülen geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla feshedilmiş sayılacağı, feshedilmiş sayılan sözleşmelerden, sadece yapılan işin tutarı, her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80’ini aşmayanlar için yükleniciye, sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü zarara karşılık her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80’i ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’inin fesih tarihindeki fiyatlar dikkate alınarak sözleşmeyi yürüten idare tarafından, yapmış olduğu vergi, resim, harç ve paylar dahil olmak üzere tüm giderler ve mahrum kaldığı kar karşılığı olmak üzere tazminat olarak ödeneceği ve başkaca bir ödeme yapılmayacağı ve yüklenicinin başka bir hak talebinde bulunamayacağı belirtilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alımı sözleşmelerinin feshi nedeniyle, idare tarafından yükleniciye yapılacak ödemeler, söz konusu ödemelerin anılan Kararnamede açıkça tazminat olarak nitelendirildiği, ödenecek tutarın yüklenicilerin yapmış olduğu gerçek gider, harcama ve zarar dikkate alınmadan belirlendiği dikkate alındığında herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV’ye tabi bulunmamaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Akaryakıta Büyük İndirim Gelecek
Akaryakıta Büyük İndirim Gelecek
kartal escort