Kamu İşçisi Ücretli Yıllık İzni ile Bayram Tatilini Birleştirebilir mi?

Kamu İşçisi Ücretli Yıllık İzni ile Bayram Tatilini Birleştirebilir mi? İşçi Yıllık İzninden Mazeret Göstermeden Geç Dönebilir mi?

Kamu İşçisi Ücretli Yıllık İzni ile Bayram Tatilini Birleştirebilir mi?

Yıllık izin, işçilere verilen en doğal haklardan birisi olmakla birlikte işçilerin yıl boyu yaptıkları çalışmalar karşılığında verilen bir dinlenme hakkıdır.  Yıllık ücretli izin işçilere, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. Maddesine göre, deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olmaları koşulu ile verilmektedir. İşçi yıllık ücretli izin kullanmak istediği günleri belirledikten sonra işverenin onayına sunar. İşveren  işçinin talebini dikkate alarak işveren veya iş yerindeki izin kurulu, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı olmamaktadır. İşçi işverenin onayı olmadan yıllık izin kullanırsa bu iznin geçerliliği olmayacaktır. Devamsızlık olarak değerlendirilecektir. Yıllık izin işçinin talebi ve  işverenin onayı ile gerçekleşen bir izindir.

Bayram tatilleri ise 4857 İş Kanununun 44. ve 47. maddelerinde düzenlenmektedir. Kanuna göre işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen işçiler için Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde yapılacak çalışmalar için işçilere ödenecek ücretlere yönelik genel bir belirleme yapılmıştır.

Bazı bayram tatillerinin işçilerin çoğunlukla yıllık iznini kullandığı yaz aylarına denk gelmesi ile işçinin ücretli yıllık izniyle bayram tatilini birleştirme talepleri sık sık gündeme gelmektedir. Aynı durum yaklaşan Ramazan Bayramı için de geçerlidir.

Yıllık izinle bayram tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceği konusu bu açıdan önem kazanmaktadır.

İşçinin yıllık ücretli izin kullandığı günlere rastlayan resmi tatil günleri izin günlerinden sayılmaz. Yani her iki tatil günü, ayrı ayrı ücretli izin olarak değerlendirilir. Bu sebeple işçilerin daha uzun süre tatil yapabilmek için yıllık izin günlerini resmi tatil günleri ile birleştirmek istemesi olağan bir sonuçtur. Fakat birçok işçinin aynı düşünce ile aynı günlerde izin istemesi iş yerini ve idareyi maddi sıkıntıya uğratabilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; idarenin izin yönetim hakkıdır.

İşverenin izni yönetim hakkı olduğundan, işçinin kendi belirlediği günlerde işverenden onay almadan izne çıkması mümkün olmayacaktır.  İşçi her ne kadar yıllık ücretli iznini kullanmak istediği süreleri kendisi belirlemek istese de bu izni kullanma zamanını işveren yani idare belirlemektedir. İdare işçinin çalışma süresi ve bir önceki yıllık iznini kullandığı tarihi dikkate alarak izin için başka tarih önerebilir.

KAMU İŞÇİSİ YILLIK İZİNDEN MAZERETİ OLMADAN GEÇ DÖNEBİLİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu 25. maddesine göre

“g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.” sebebiyle işverenin haklı fesih hakkı bulunmaktadır.

Konu ile ilgili Yargıtay’ın da kararı mevcuttur. Şöyle ki:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2015/9286 K. 2017/7837 T. 04.05.2017 kararına göre;

“İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olamaz.”

Görüldüğü üzere işçinin yıllık iznini kullanma zamanı işçinin ve izin kurulunun onayı ile belirlenir. İşçinin kendi belirlediği günlerde işverenden onay almadan izne çıkması mümkün olmayacaktır. İşverenin onayı olmadan işçi kendi istekleri doğrultusunda yıllık ücretli izni ile bayram tatili iznini birleştiremez.

SONUÇ

İşçinin hak kazandığı ve kullanmaya başladığı yıllık izin tarihlerine denk gelen 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Mayıs, 15 Temmuz, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi ulusal bayramlarda ve genel tatil günleri işçinin yıllık ücretli izin süresine dahil edilmez. Cumartesi günü her şekilde yıllık izinde dikkate alınır. (çalışılmayan gün olsa da içtihatta bu şekilde) Yani işçi yıllık izninden dönerken her hafta 6 gün sayılarak hesaplanacaktır. İşçinin yıllık ücretli izin tarihi ile ulusal bayram tatilini birleştirmesi ise yukarıda bahsettiğimiz üzere tamamen idarenin onayı ile alakalıdır.

Kaynak: www.kamuiscileri.net

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Galatasaray İçin Zirve Yarışında Kritik Viraj
Galatasaray İçin Zirve Yarışında Kritik Viraj
Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
kartal escort