BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN HUKUKİ STATÜSÜ

Belediye idaresinin kendine özgü örgüt ve personeli vardır.

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN HUKUKİ STATÜSÜ

Belediye idaresinin kendine özgü örgüt ve personeli vardır. Zira belediye personeli kural olarak belediye başkanınca atanır. Ancak bu atama işlemlerinin meclisin ilk toplantısında onayına sunulması gerekmektedir. Belediye görevlileri, devlet memuru değildir. Bununla beraber, çalışma şartları, aylık, emeklilik vs. gibi bakımlardan devlet memurları ile aynı statüye tabi tutulmuşlardır[30].

Belediye İktisadi Teşebbüslerinde çalışan personel ise belediye şirketlerince ihtiyaçları doğrultusunda serbest kriterler çerçevesinde işe alınmakta ve bu çerçevede istihdam edilen personel, özlük hakları bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Bu yönüyle Belediyelere ait şirketlerde çalışan tüm personel 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılmaktadır. Hal böyleyken belediye iktisadi teşebbüslerinde çalışan personelin, 6772 sayılı yasa kapsamında ilave tediye ücret hakkı olup olmadığı uygulamada tartışmalı olup şimdi bu hususu ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

VI- 6772 SAYILI YASA’YA GÖRE İLAVE TEDİYE ÜCRETİ VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN SORUMLULUĞU

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanunun[31] 1.maddesinde;

“Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre;

İşveren kapsamı yönünden Devlete ve ona bağlı olmak üzere,

-Genel,katma ve özel bütçeli daireler,

-Sermayesi değişen kurumlar,

-Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve bunlara bağlı kuruluşlar,

-Belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlar

-3460 ve 3659 sayılı Kanun kapsamına giren, sermayesinin tamamı devlete ait olan veya bu sermaye ile kurulan iktisadi devlet kuruluşları , 6772 sayılı yasaya göre bünyelerinde çalıştırdıkları işçilerine ilave tediye ücreti ödemek zorundadırlar. Bu yönüyle ilave tediyeden ne anlaşıldığı ve ödeme koşulları üzerinde durulmasında fayda vardır.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
ercan     2018-06-01 diğer kurumları bilmem ama belediyelerde verilen kadro değil uzman taşeron işçiliği. hiç bir değişiklik yok,değişiklik olmadığı gibi birde belediye başkanları daire başkanları çıkıp işçileri tehdit ediyor. kendilerini yasalardan üstün tutuyorlar. bahaneleride taşeron firmayla sözleşmenizdeki şartlar devam ediyor diyorlar saçmalığın daniskası. öyle yada böyle işçi haklarımız var. ve en güzeli martta seçim var.tek istediğimiz yıllardır vermedikleri haklaımızın verilmesi
ramo     2018-04-22 büyük haksızlık oldu bu haksızlığı bu işçi unutmaz bu böyle biline
Mehmet     2018-04-12 Hükümetin belediyelere attığı bu kazığı unutmayacağız.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Akaryakıta Büyük İndirim Gelecek
Akaryakıta Büyük İndirim Gelecek