Milli Eğitim Bakanlığı 1535 Personel Alacak!

Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1002 engelli, 533 eski hükümlü olarak personel alımı yapacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı 1535 Personel Alacak!

Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1002 engelli, 533 eski hükümlü olarak personel alımı yapacağını duyurdu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK DERECEDE YARALANAN İŞÇİ ALIM İLANIDIR

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatı alanya escortimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere, çeşitli mesleklerde engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan işçi alınacaktır.

1.İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. Türk vatandaşı olmak.

 2. 18 yaşını doldurmuş olmak.
 3. Affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak.
 4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
 5. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 6. Askerliğini yapmış olmak.
 7. Her aday, İŞKUR'da yayınlanan listede alanya escort işyeri ve alanya escort meslek koluna başvurabilir.
 8. Herhangi alanya escort sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya melüllük ayılığı almamak.
 9. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
 10. İşe alınanlarda deneme süresi 30 gündür.
 11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında redizmir escortlebilecektir.
 12. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine hareket edilir.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 1. Lise ve dengi ile daha üst öğrenimli alımlarda geçerli döneme ait KPSS'ye girdiğine dair puan kartı istenecektir. Engelli işçi alımlarında EKPSS'ye girmiş olması yeterlidir. Tüm adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Gerektiğinde uygulamalı sınav da yapılabilir.
 2. İlköğretim ve daha alt eğitim düzeyleri için kura usulü uygulanır. Ancak, yapılacak işe uygun olup olmadıkları sözlü ve uygulamalı sınavla da tespit edilebilir.
 3. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine hareket edilir.
 4. Aşçı ve kaloriferci gibi işlerde çalışacakların vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamalıdır.
 5. Herhangi alanya escort meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.
 6. Bu ilanla işe alınan işçiler beş yıl süre il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

3.SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

 1. İŞKUR'da ilan edilen kesin listede yer alan adayların belge teslim yeri, tarihleri diğer bilgilendirme işlemleri, Ankara'da bulunan işyerlerimiz için MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, illerde ise il milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından, kapıya asılan duyurulardan veya cep telefonlarına gönderilen mesajlardan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 1. İŞKUR tarafından sözlü sınav için gönderilen adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri başvuru yapılan ildeki il milli eğitim müdürlüğüne elden teslim edecekler (Ankara'da ise MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü-İdari İşler Dairesi Başkanlığı-Kızılay/ANKARA), belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Belgeler:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • TCKN'lu adli sicil kaydı.
 • Öğrenim belgesi fotokopisi.
 • Askerlik durum belgesi fotokopisi.
 • Geçerli döneme ait KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
 • Teknik işler, aşçılık, kalorifercilik ve şoförlük gibi görevler için, yetkili kurumlardan alınmış diploma, ehliyet, sertifika ve belgeler.
 • Kurum tarafından istenen diğer belgeler.

4.SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

 1. Sözlü sınav yeri ve tarihleri, Ankara işyerleri için MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, illerde ise il milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından, kapıya asılan duyurulardan veya cep telefonlarına gönderilen mesajlardan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sözlü sınav, adayların işgal edecekleri görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 3. Sınavlar 100 puan üzerinden, %70'i KPSS puanı, %30'u sözlü sınav puanı olacak şekilde değerlendirilir. Sınav kurulunca, açık iş sayısı kadar asıl, alanya escort o kadar da yedek üye belirlenir. İşe başlamayanlar ile deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
 4. Asıl ve yedek üyeler, bu maddenin alanya escortinci fıkrasındaki usule göre ilan edilir.
 5. Kura usulü ile işe alımlarda da sözlü sınav gibi duyuru yapılır. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda çekilir. Açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. Sonuç, sözlü sınavda olduğu şekilde ilan edilir.
 6. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

5.SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 1. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 takvim günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6.GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Göreve başlayan işçiye deneme süresince asgari ücret, daha sonra taraf sendikaya üye olması halinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.

7.GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK DERECEDE YARALANAN İŞÇİ ALIM İLANIDIR

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatı alanya escortimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere, çeşitli mesleklerde engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan işçi alınacaktır.

 1. İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. 18 yaşını doldurmuş olmak.
 1. Affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak.
 1. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
 1. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 1. Askerliğini yapmış olmak.
 1. Her aday, İŞKUR'da yayınlanan listede alanya escort işyeri ve alanya escort meslek koluna başvurabilir.
 1. Herhangi alanya escort sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya melüllük ayılığı almamak.
 1. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
 1. İşe alınanlarda deneme süresi 30 gündür.

11.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında redizmir escortlebilecektir.

 1. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine hareket edilir.
 1. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
 1. Lise ve dengi ile daha üst öğrenimli alımlarda geçerli döneme ait KPSS'ye girdiğine dair puan kartı istenecektir. Engelli işçi alımlarında EKPSS'ye girmiş olması yeterlidir. Tüm adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Gerektiğinde uygulamalı sınav da yapılabilir.
 1. İlköğretim ve daha alt eğitim düzeyleri için kura usulü uygulanır. Ancak, yapılacak işe uygun olup olmadıkları sözlü ve uygulamalı sınavla da tespit edilebilir.
 1. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine hareket edilir.
 1. Aşçı ve kaloriferci gibi işlerde çalışacakların vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamalıdır.
 1. Herhangi alanya escort meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.
 1. Bu ilanla işe alınan işçiler beş yıl süre il dışı nakil talebinde bulunamazlar.
 1. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
 1. İŞKUR'da ilan edilen kesin listede yer alan adayların belge teslim yeri, tarihleri diğer bilgilendirme işlemleri, Ankara'da bulunan işyerlerimiz için MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, illerde ise il milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından, kapıya

asılan duyurulardan veya cep telefonlarına gönderilen mesajlardan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 1. İŞKUR tarafından sözlü sınav için gönderilen adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri başvuru yapılan ildeki il milli eğitim müdürlüğüne elden teslim edecekler (Ankara'da ise MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü-İdari İşler Dairesi Başkanlığı-Kızılay/ANKARA), belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Belgeler:

- Nüfus cüzdanı fotokopisi. - TCKN'lu adli sicil kaydı.

- Öğrenim belgesi fotokopisi.

- Askerlik durum belgesi fotokopisi.

- Geçerli döneme ait KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

- Teknik işler, aşçılık, kalorifercilik ve şoförlük gibi görevler için, yetkili kurumlardan alınmış diploma, ehliyet, sertifika ve belgeler.

- Kurum tarafından istenen diğer belgeler.

 1. SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ
 1. Sözlü sınav yeri ve tarihleri, Ankara işyerleri için MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, illerde ise il milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından, kapıya asılan duyurulardan veya cep telefonlarına gönderilen mesajlardan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 1. Sözlü sınav, adayların işgal edecekleri görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 1. Sınavlar 100 puan üzerinden, %70'i KPSS puanı, %30'u sözlü sınav puanı olacak şekilde değerlendirilir. Sınav kurulunca, açık iş sayısı kadar asıl, alanya escort o kadar da yedek üye belirlenir. İşe başlamayanlar ile deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
 1. Asıl ve yedek üyeler, bu maddenin alanya escortinci fıkrasındaki usule göre ilan edilir.
 1. Kura usulü ile işe alımlarda da sözlü sınav gibi duyuru yapılır. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda çekilir. Açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. Sonuç, sözlü sınavda olduğu şekilde ilan edilir.
 1. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.
 1. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
 1. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 takvim günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6.GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Göreve başlayan işçiye deneme süresince asgari ücret, daha sonra taraf sendikaya üye olması halinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.

7. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı 1535 Personel Alacak! Milli Eğitim Bakanlığı 1535 Personel Alacak! İş İlanları
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Hekimoğlu dizisinde kimsenin aklına gelmeyen aşk gerçek mi oluyor?
Hekimoğlu dizisinde kimsenin aklına gelmeyen aşk gerçek mi oluyor?
Acun Ilıcalı 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da kameralara takıldı...
Acun Ilıcalı 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da kameralara takıldı...
mobil onay banko kuponlar