Memur ve emekliye ek zam! Yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 2.500 TL...

Yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılıyor! Memur ve emekliye ek zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 2.500 TL... Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren haber. Kamu memur ve emeklilerin maaşlarına ve Bireysel Emeklilik ile ilgili hükümler içeren teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği teklif daha sonra konu hakkındaki detayları haberimizde derledik...

Memur ve emekliye ek zam! Yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 2.500 TL...

Milyonlarca işyar ve emeklinin merakla beklediği karar son dakika olarak duyuruldu. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Yasayla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişim yapılıyor. Buna bakılırsa, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati önlem veya ihtiyati haciz konulamayacak. İşte mevzu hakkındaki son gelişmeler haberimizde...

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişim yapılıyor. Buna bakılırsa, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ilişik para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üstlerine ihtiyati önlem yada ihtiyati haciz konulamayacak.

Yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılıyor! Memur ve emekliye ek zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 2.500 TL...

Vergi kanunları uyarınca iadesi istek edilen vergilere ilişik oluşturulan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında güvence alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda meydana getirilen değişiklikle, BES'te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanıyor. Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim ücretinin yüzde 50'sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek. Bu durumda kısmen yapılan ödeme ücretinin yüzde 25'ini aşmamak suretiyle devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleştirilebilecek.

BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30 OLUYOR

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı payı yüzde 30'a yükseltilecek.

Buna bakılırsa, işveren tarafınca ödenenler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun alakalı maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30'una karşılık gelen meblağ, şirketler tarafınca emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu payı yüzde 10'a kadar indirmeye yetkili olacak.

Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulan ödenekten iştirakçilerin alakalı hesaplarına şirketler vesilesiyle aktarılmak suretiyle emeklilik nezaret merkezine ödenecek. Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve devlet katkısı ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, alakalı takvim yılına ilişkin hesaplamaya ait devrin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak.

Anılan sınırı aşan katkı payları için bakanlığın müsait görüşüyle, kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, alakalı katkı payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilecek. Bu ödenekten bütçenin öteki kalemlerine hiçbir şekilde alıntılama yapılamayacak. Devlet katkısı, katkı oranı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda meydana getirilen değişiklikle 45 yaş üzeri katılımcılar da istek etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak.

TL İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

Kanuna gore, BOTAŞ tarafınca bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla yöresel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il yada bölge bazında kademeli organik gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Kanunla, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na "Ek fiyat farkı ve/yada sözleşmelerin dönemi" başlıklı madde eklenecek. Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar sebebiyle 1 Aralık 2021'den önce Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi meydana getirilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden yada bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ilkin fesih yada tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile imal işlerine ait TL üzerinden meydana getirilen sözleşmelerde düzenlemeye gidilecek.

1 Temmuz-31 Aralık 2021'de gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin yargı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021'de ihalesi meydana getirilen işlerde ihale tarihinin arasında bulunmuş olduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021'den ilkin ihale edilen işlerde ise haziran 2021'e ilişik endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve kontrat tutarları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üstüne sözleşmesine bakılırsa hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir zamanı itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenimi ortak girişim tarafınca yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya pay devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

Düzenleme kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin dönemi için idareye müracaat süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dahil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişik esas ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kamu İhale Kanunu'ndan kural dışı edilen mal ve hizmet alımları ile imal işlerinden TL üstünden meydana getirilen sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun olarak alakalı mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 1 Aralık 2021'den önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte idame eden sözleşmelerle ilgili olarak 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki iş programına gore gerçekleştirilemeyen iş miktarı için zaman uzatımı ve fiyat farkı verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı tarafınca düzenlemeler yapılabilecek.

Kamu kurumu durumunda meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu müessese veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile imal işlerine ait TL üstünden yapılan sözleşmelerde, maddeye gore fiyat farkı ödenebilmesine yönelik ilgili kuruluş yada üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Beşiktaş Başkanı Çebi, Jean Onana İddialarına Cevap Verdi!
Beşiktaş Başkanı Çebi, Jean Onana İddialarına Cevap Verdi!
Beşiktaş'ta Jean Onana Krizi Derinleşiyor: Ayrılık İhtimali Artıyor!
Beşiktaş'ta Jean Onana Krizi Derinleşiyor: Ayrılık İhtimali Artıyor!