Taşerondan Belediye İşçiliğine Geçen İşçi, İşten Çıkarılabilir Mi?

Taşerondan Belediye İşçiliğine Geçen İşçi, İşten Çıkarılabilir Mi?

Taşerondan Belediye İşçiliğine Geçen İşçi, İşten Çıkarılabilir Mi?

Soru; Belediyelerde taşeron kadro alan alanya escort işçi işten çıkarılabilir mi?

Cevap:
696 sayılı KHKnın belediyelerdeki geçişi açıklayan geçici 24. Maddesi:

"Geçici Madde 24 - İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare alanya escortliklerinde, alanya escortlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi alanya escort sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare veya şirket ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi alanya escort hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı alanya escort sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek,

kaydıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler. Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin süreç bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde sonuçlandırılır. Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve aynı fıkrada öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde topluca işe başlatılır. Bunların istihdam süreleri hiçalanya escort şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.

Geçici 23 üncü maddenin denizli escortbisiklet.org">escort denizli escortnci, üçüncü, izmir rus escortnci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, ondenizli escortbisiklet.org">escort denizli escortnci ve onaltıncı fıkraları hükümleri bu madde kapsamında yer alanlar hakkında da kıyasen uygulanır. "

Hükümleri incelediğimizde belediye taşeron personelinin şirket işçiliğine geçtiğini, bunların diğer işçilerden farklı olarak emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihe kadar istihdam edileceğini anlıyoruz. Ancak bizce bu hüküm güvence değil çalışılabilecek sürenin sonunu gösteriyor.

Yani belediye şirketlerinde işçiliğe geçenlerin aslında diğer işçilerle aynı şekilde iş mevzuatına tabi olduğunu değerlendiriyoruz. Bu izmir escort bayanle iş mevzuatındaki fesih halleri gerçekleşirse bu personelin sözleşmelerinin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarih beklenmeden de belediye şirketi tarafından feshedilebileceğini düşünüyoruz.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDEN, TAŞERON HABERLERİNDEN VE DAHA FAZLASINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

Android uygulamamızı ücretsiz indirmek için >>>> TIKLAYIN

İOS uygulamasını ücretsiz indirmek için >>>> TIKLAYIN

Taşeron Belediye taşeron 696 KHK Taşeron 2019 TİS BİT KİT
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Asgari Ücret 2020'de Ne Kadar Zamlanacak!
Asgari Ücret 2020'de Ne Kadar Zamlanacak!
Son Dakika ! İstanbul'da Deprem!
Son Dakika ! İstanbul'da Deprem!
www.backlinktr.biz | 523: Origin is unreachable

Error 523 Ray ID: 5355de53291ebc00 • 2019-11-14 03:23:46 UTC

Origin is unreachable

You

Browser

Working
London

Cloudflare

Working
www.backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The origin web server is not reachable.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Check your DNS Settings. A 523 error means that Cloudflare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your Cloudflare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here.