Bakan Albayrak'tan Asgari Ücret Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Asgari Ücret Açıklaması

Bakan Albayrak'tan Asgari Ücret Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretle ilgili muhalefet partisi milletvekillerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Türkiye'de asgari ücretin AK Parti iktidarları döneminde reel olarak  katına çıktığını söyleyen Albayrak, nominal artışın yüzde 773 olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Şimdi dendi ki 'ekonomi kötü, asgari ücret kötü' dendi. Türkiye'de 2002 yılında brüt asgari ücret net asgari ücret hangisinden bakarsak bakalım 250 liradan 2030 liraya, net olarak 184 liradan 1603 liraya çıkmış, nominal yüzde 773 , reel olarak yüzde 94 olarak artışla Türkiye'de asgari ücret neredeyse reel olarak katına çıkmıştır. Bazı hocalarımızı hayretle izliyorum. Bazı litarüterdeki kelimelerle tespitlerle bulunmaya çalışıyorlar. 

Albayrak'ın Konuşması:

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki çalışmalarda artık sona yaklaşıyoruz. Bugünkü konuşmada genel makroekonomik görünümün yanında, Bakanlığımızın 2018 yılındaki bazı faaliyetleriyle 2019 yılı merkezi yönetim gelir bütçesi ve Bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2017 yılı kesin hesabı ve 2019 yılı gider bütçesiyle ilgili sunumumuzu paylaşacağız.

Bugün itibarıyla küresel ölçekteki makroekonomik gelişmelere baktığımızda  sizi geçmişe götürmek istiyorum. Hepinizin malumu, 2002 yılından önce Türkiye ekonomisi yüksek kamu açıkları, yüksek kamu borcu, sağlıksız  finansal sistemle  yüzde 70'leri bulan enflasyon oranları içinde kaç yıl arayla sürekli kendi içinden kaynaklanan krizler geçiren ve çözüm üretemeyen iklime sıkışmış kalmış  ülke konumundaydı. Türkiye, o günlerde, üretemeyen, yatırım yapamayan ve yatırım çekemeyen, gelir düzeyi düşük ve sürekli kamu borcunun sürdürülebilirliği sorunu yaşayan ülkeydi.

AK PARTİ iktidarlarımız döneminde Türkiye'de oluşturulan geniş çerçeveli zamanlı ve hedefli politikalarla  2000'li yılların başından itibaren yaşanan bu sağlıksız ekonomik yapıdan kurtulmuş ve ekonomiye istikrar kazandırarak alt gelir grubundan orta yüksek gelirli ülkeler grubuna geçmiştir. Bakınız, bu dönüşüm, ekonomik göstergelere de yansımış ve bununla ilgili sadece kaç tane rasyoyu sizlerle paylaşacağım.

AK PARTİ iktidarları döneminde ekonomimiz yıllık yüzde 5,7 büyümüş, kişi başına gelir 3 katından fazla artmış, 2005 yılından bu yana yaklaşık 10 milyon kişiye iş imkânı sağlamış, yoksulluk göstergelerinde çok önemli iyileşmeler elde etmiştir. 2002'den bu yana ihracatımız 4 katından fazla artarak ihracatta ürün ve ülke çeşitliliğinde önemli mesafeler  kamu maliyesinde yeniden yapılandırmalar gerçekleştirilerek kamu açıkları ciddi anlamda azaltılmış, kamu borç yükü yarıdan fazla düşürülmüştür. Bankacılık sektörü ise uluslararası en iyi standartları sağlayacak şekilde sağlıklı  yapıya kavuşturulmuş ve ekonomik büyümeye önemli  katkı sağlamıştır. Bu dönüşüm çok uluslararası kuruluş ve platform tarafından örnek gösterilmiş, Türkiye  yandan IMF'e daha çok katkı sağlayan donör ülkelerden pozisyonuna gelirken diğer yandan G20 ülkeleri arasında yer alarak küresel ekonomiye yön vermede etkin  role sahip olmuştur.

2007 yılında başlayıp tüm dünyayı saran küresel finansal krizin etkilerini Türkiye ekonomisi bu sağlam yapısıyla çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye kıyasla en az maliyetle atlatmış ve bu zor dönemde dahi üretim yapısını koruyarak istihdam artışı sağlayan dünyadaki nadir ülkelerden  olmuştur. Üzerinden on yıl geçmesine rağmen, dünyada küresel krizin etkilerini atlatamayan ve sistemlerini rehabilite edemeyen çok ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler çareyi ticarette daha fazla korumacılığa yönelmekle bulmuş. Bugün kendi çözümlerini üretemeyen ülkeler  küresel ticaret eski seviyelerinden oldukça uzaktadır. Bu durum, Türkiye gibi ihracatını daha da artırmayı kendisine hedef alan, küresel değerler zincirinde üst sıralara yükselmek üzere üretim yapısını oluşturan ülkeleri doğal olarak olumsuz etkileyebilmektedir. Biz rotamızı çizerken tüm artılara ve eksilere hazırlıklı olabilmek için her zaman küresel koşulları çok yakından takip ederek çok güçlü sistem inşa etmeye başladık.

Hepinizin yakından bildiği gibi, ülkemiz 2003 yılında Gezi olaylarıyla başlayan çok derin iç ve dış şoklarla karşı karşıya kalmıştır. Sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik risklerin de arttığı bu süreçte ekonomimiz çok önemli direnç ortaya koymuştur.

Bu yıl ağustos ayında doğrudan ekonomimizi hedef alan finansal  saldırıyla karşı karşıya Piyasalarda o dönemde oluşan değerlemelerin ülkemizin makro temelleriyle bağdaşmadığını hepimizin malumu olduğunu ifade ettik. İlk günden itibaren tüm kurum ve kuruluşlarımız piyasaları yakından takip ederek bu ataklara karşı ekonomimizi koruyacak gerekli önlemleri almış ve sağlam adımlar atmıştır.

Bu zorlu koşullar altında kamu ve özel sektör paydaşlarımızla  önümüzdeki dönemde ülkemizin çehresini değiştirecek olan Yeni Ekonomi Programı'mızı oluşturduk. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı iyileşmeye odaklanan programımız aynı zamanda üretim ve ihracata yönelik detaylı  planlamayla yüksek katma değerli üretim yapısına geçişimizi çok daha hızlı  noktaya taşıyacaktır. Kısa vadede aldığımız önlemler ve orta vadeyi şekillendiren Yeni Ekonomi Programı'mızın da katkısıyla  kasım ayında Türkiye ekonomisine yönelik algıda ve beklentilerde çok önemli olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Güven endeksleri toparlanırken finansal piyasalarda kayda değer iyileşme gözlenmiş, ağustos ayı sonuna kıyasla döviz kuru yaklaşık yüzde 20 değerlenmiş, tahvil faizleri 370 puana yakın gerilemiş ve risk primlerinde 200 puanın üzerinde iyileşme sağlanmıştır.

Değerli milletvekilleri, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 1,6 büyümüş ve bu şekilde "dengelenme süreci" olarak ifade ettiğimiz süreci güçlü şekilde hayata geçirmeye başlamıştır. Kısa vadede büyümemizin yavaşlaması ancak akabinde git gide daha da güçlenen  ekonomik toparlanmanın sağlanması, sürdürülebilir, dengeli ve sağlıklı büyüme hedeflerimizle uyumluluk arz etmektedir. Nitekim, 2018 yılının ilk dokuz ayında yüzde 4,5 oranında büyüme ve bu büyümeyi iç talebin katkısıyla 2,4; dış talebin katkısıyla yüzde 2,1 olarak gerçekleştiren  büyüme performansı ortaya koyulmuştur.

Eylül ayı itibarıyla bazı sektörlerde zayıflamalar olsa da istihdamımız artmaya devam etmektedir. İş gücüne katılım oranı bu dönemde mevsimsel düzeltilmiş olarak yüzde 53,4'le tarihî yüksek seviyeye ulaşırken işsizlik oranı yüzde 11,3 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Dengelenme sürecinin şimdiye kadar en olumlu yansımasını dış ticaret ve cari işlemler dengesinde görmekteyiz. İhracat ve turizm gelirleri artmaya devam ederken iç talebin yavaşlamasıyla  ithalatta görülen daralma sonucunda Türkiye ekonomisi üç ay arka arkaya cari fazla vermiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yıl sonunda cari işlemler açığı, özellikle mayıs ve haziran ayından sonra, yaklaşık 60 milyar dolarları gören rakamlar da bahsettiğimiz bu dengelenme ve Yeni Ekonomi Programı çerçevesi içerisinde yıl sonu itibarıyla 30 milyar dolarların da altında gerçekleşerek, çok tarihî  performans ortaya koyarak Yeni Ekonomi Programı'nda öngördüğümüz hedeflerden de çok daha başarılı ve güçlü  performans ortaya koyacaktır.

Değerli milletvekilleri, sadece cari işlemlerde değil, enflasyonda da iyileşme görülme süreci somut şekilde başlamıştır. Yüksek enflasyona karşı atılan adımlar ve Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nın etkisi görülmeye başlamıştır. Ekim ayında tepe noktasına ulaşan tüketici fiyatları kasım ayında aylık yüzde 1,4 daralırken yıllık enflasyon  önceki aya göre 3,6 puan iyileşmiştir. Enflasyondaki bu düşüş, fiyatlama davranışları için önemli  gösterge olan beklentileri de olumlu yönde etkilemiştir ancak daha önümüzde almamız gereken çok daha önemli mesafeler var. Nihai amacımız -daha önce de belirttiğim gibi- enflasyonu kalıcı olarak en kısa sürede orta vadeli programda da bahsettiğimiz gibi tek haneli rakamlara düşürmektir. Enflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruşu korurken aynı zamanda yapısal sorunlarla da çok yoğun mücadele ortaya koyarak çözümlerimizi adım adım hayata geçirmeye başladık.

Türkiye ekonomisi büyük ve güçlü ekonomidir. İktidar olarak tüm kamu kurumlarıyla geniş yelpazede politika üretme ve uygulama deneyimine son derece sahip olan çok tecrübeli  iktidar, çok tecrübeli ülkeyiz. Küresel ekonomik ve finansal koşulların giderek zorlaştığı bu dönemde, ekonomimizi bütüncül  bakış açısıyla değerlendirmeye devam ederek daha önce karşılaştığımız çok zorlukla, doğru politikalarla mücadele ederek başarılı olmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki dönemde de ülkemizi hep , büyük ve güçlü Türkiye yoluculuğuna inşallah taşımaya devam edeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Berat Albayrak Bakan Albayrak Asgari Ücret 2019 Asgari Ücret Asgari Ücret 2019 Asgari Ücret ne kadar olacak asgari ücret kaç tl olacak asgari ücret görüşmeleri as
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Beşiktaş Başkanı Çebi, Jean Onana İddialarına Cevap Verdi!
Beşiktaş Başkanı Çebi, Jean Onana İddialarına Cevap Verdi!
Beşiktaş'ta Jean Onana Krizi Derinleşiyor: Ayrılık İhtimali Artıyor!
Beşiktaş'ta Jean Onana Krizi Derinleşiyor: Ayrılık İhtimali Artıyor!