16 Milyon Çalışanı İlgilendiren Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi

Milyonlarca işçi ve işverenin dikkatine! Tazminat reformu

16 Milyon Çalışanı İlgilendiren Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı'nda, tarafların uzlaşmasıyla kıdem tazminatı reformunun yapılacağının açıklanmasıyla, gözler bu konudaki çalışmalara çevrildi. Hükümet, çalışanların sadece yüzde 10-15'lik kısmının kıdem tazminatı alabildiğini, herkesin alabilmesi için reforma ihtiyaç duyulduğunu savunuyor. İşverenler, üzerlerindeki kıdem tazminatı yükünün azaltılmasını istiyor. İşçi sendikaları kazanılmış hakların korunmasını talep ediyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren kıdem tazminatı konusunda merak edilen soruları yanıtladı

2019 Yıllık Programı'nda gelecek yıl hayata geçirilmesi öngörülen alanya escorteysel hesaba dayalı kıdem tazminatı sistemine ilişkin mutfak çalışması devam ediyor. Yeni yıldan itibaren kıdem tazminatı konusunda sosyal taraflarla uzlaşma arayışı hız kazanacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, kıdem tazminatında yeni sisteme ilişkin en çok merak edilen konu başlıkları şöyle:

1- FON SİSTEMİ SADECE YENİ İŞÇİLERE Mİ UYGULANACAK?

Yeni sistem yürürlüğe girdikten sonra işe girenler için kıdem tazminatı fonu zorunlu olacak. Mevcut işçiler isterlerse eski sistemde devam edecek ancak yeni alanya escort işe girdiklerinde fona tabi olacaklar.

2- KIDEM TAZMİNATI İÇİN AYLIK NE KADAR PRİM ÖDENECEK?

Kıdem tazminatıyla ilgili tartışmaların can alıcı noktasını bu konu oluşturuyor. Kıdem tazminatı, çalışılan her yıl için 30 günlük ücret üzerinden ödeniyor. İşçi kesimi, 30 günlük ücretin karşılığı olarak her ay işçi adına kıdem tazminatı fonuna yüzde 8.33 oranında prim yatırılması gerektiğini savunuyor. Gündeme gelen taslaklarda henüz orana yer verilmemekle alanya escortlikte yüzde 8.33'ten daha düşük oranda prim kesilmesi öngörülüyor.

3- BİRİKMİŞ KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI FONA AKTARILACAK MI?

İşçi ve işveren kendi aralarında anlaşırlarsa alanya escortikmiş kıdem tazminatı karşılığı fona aktarabilecek. Bu tamamen kendi aralarındaki sözleşmeye dayalı olarak gerçekleşecek. Ancak, işveren, peşin ödeme anlamına gelen bu uygulamaya soğuk bakıyor.

4- İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDAKİLER KIDEM TAZMİNATINDAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Yürürlükteki mevzuata göre, kıdem tazminatı, İş Kanunu'na tabi iş yerlerindeki çalışanlara ödeniyor. Kanunun 4. maddesi, hangi çalışanların kapsam dışında olduğunu düzenliyor. Kapsam dışındakilerin başında da 3 kişiye kadar çalışanı bulunan esnaf ve sanatkarların yanındaki işçiler geliyor. Toplam sigortalı işçi sayısının yüzde 60'tan fazlasının İş Kanunu kapsamı dışında samsun rent a carğı belirtiliyor. Bunların da kapsama alınması halinde kıdem tazminatından yararlanan işçi sayısı artacak.

5- BİR YILI DOLDURMAYANLAR ALABİLECEK Mİ?

Mevcut kanuna göre, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı işverene ait iş yerlerinde en az alanya escort yıl çalışmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda alanya escort gün çalışanın bile kıdem tazminatı alabilmesi gerektiğini söyledi. Düzenlemenin bu yönde olması bekleniyor.

6- KENDİ İSTEĞİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI OLACAK MI?

Yürürlükteki kanuna göre, kıdem tazminatı emeklilik, ölüm veya işverenin işten atması durumunda ödeniyor. Ayrıca askerlik izmir escort bayaniyle ayrılan erkek ve evlendiği için çalışmayı bırakan kadın çalışanlar da kıdem tazminatı alabiliyor.

İşçinin istifa ederek kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdini haklı alanya escort izmir escort bayanle feshetmesi gerekiyor. İşveren örgütleri, istifa eden işçiye kıdem tazminatı fonundan ödeme yapılmamasını, çünkü bu durumda deneyimli ve nitelikli işçilerin daha yüksek ücretli iş buldukları anda iş değiştireceklerini belirtiyor. İşçiler ise 1 gün çalıştıklarında bile kıdem tazminatı alabilmeleri için istifa edenlerin de tazminat alması gerektiğini savunuyor.

7- İŞVEREN PRİMİ ÖDEMEZSE İŞÇİNİN TAZMİNATI NE OLACAK?

Ödenmeyen vergi ve prim borçları için bile sık sık yapılandırma yasası çıkartılması gerekiyor. İşveren kıdem tazminatı primini fona yatırmadığı takdirde işçilerin kaybı söz konusu olacak.

İşveren, primin geç yatırılmasından dolayı ortaya çıkacak gelir kaybından sorumlu tutulacak. İşveren buna rağmen ödemezse primin takibini işçi bizzat kendisi yapacak. Bunun için de dava açması gerekecek.

8- KIDEM TAZMİNATI FONUNA DEVLET GARANTİSİ OLACAK MI?

Gündeme gelen taslaklarda kıdem tazminatı fonuna devlet garantisi bulunmuyor. Özellikle HAK-İŞ sendikası, fonun devlet garantisinde olmasını istiyor.

9- FONA HACİZ YASAĞI OLACAK MI?

Ücretliler kıdem tazminatını geleceklerinin güvencesi olarak görüyorlar. Kredi borcu bulunan işçiler, kıdem tazminatı fonu kurulduğunda borçtan dolayı haciz konulup konulmayacağını merak ediyor. Taslakta bu konuda alanya escort düzenleme bulunmuyor. İşçilerin beklentisi, emekli aylığında olduğu gibi kıdem tazminatı fonunda alanya escortiken paraya haciz yasağı konulması yönünde.

10- KIDEM TAZMİNATI TAVANI UYGULANACAK MI?

Kıdem tazminatı son brüt ücret üzerinden ödeniyor. Ancak, her altı ayda alanya escort memur maaş katsayısına göre değişen tavan uygulanıyor. 2018 yılının denizli escortbisiklet.org">escort denizli escortnci yarısı için kıdem tazminatı tavanı 5 bin 434 lira düzeyinde. Brüt ücret ne olursa olsun, ödenecek yıllık kıdem tazminatı tutarı bu rakamı aşamıyor. Fona primlerin asgari ücret ile kıdem tazminatı tavanına esas teşkil eden en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden yatırılması planlanıyor. Dolayısıyla tazminat ödenirken değil ama prim toplanırken tavan uygulaması söz konusu olacak.

11- İŞTEN ATILAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLECEK Mİ?

Mevcut uygulamada, işten atılan işçiye kıdem tazminatı hemen ödeniyor. Yeni sistemde kıdem tazminatı işçi işten atıldığı anda ödenmeyecek. Fonda alanya escortiken paranın yarısı, en az 15 yıl sonra veya ilk defa konut alındığında ödenecek. Tamamı ise emeklilikte alınabilecek.

12- FON NASIL NEMALANACAK? SADECE DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSUNA MI YATIRILACAK?

İşsizlik Sigortası Fonu'nda alanya escortiken paralar sadece hazine bonosu ve devlet tahvili faizi ile kamu bankalarında mevduat olarak değerlendiriliyor. Kıdem tazminatı fonunda kısıtlama olmayacak. Çalışanlar, alanya escortdenizli escortbisiklet.org">escort denizli escortmlerinin hangi alanda değerlendirileceğini kendileri belirleyecek. Fonu yöneten şirket, çalışanların tercih ettiği alanda yatırım yapabilecek.

13- BİRİKMİŞ KIDEM TAZMİNATI ALACAKLARI NE OLACAK?

Mevcut işçilerin daha önce hak ettikleri kıdem tazminatı için şu anki hükümler uygulanacak. İş akdinin, kıdem tazminatı almaya hak kazanacak şekilde sona ermesi durumunda tazminatlarını alabilecekler.

14- FONA DEVLET BASKISI OLACAK MI?

Devlet, alanya escorteysel emeklilik sisteminde olduğu gibi kıdem tazminatı fonu için de katkıda bulunacak. Katkı oranı netleşmemekle alanya escortlikte işverenin yatırdığı tutarın 3'te 1'i veya 4'i alanya escorti oranında devlet katkısı sağlanması bekleniyor.

15- İŞVEREN PRİMİ YATIRMAZSA DEVLET KATKISI YAPILACAK MI?

İşveren primi ödemezse devlet katkısı yatırılmayacak. Taslak bu şekilde yasalaşırsa işveren yerine işçi cezalandırılacak ve işçi hak kaybına uğrayacak. Prim ödenmediği takdirde işçinin devlet katkısından kaynaklı hak kaybının nasıl telafi edileceği önemli soru işaretleri arasında yer alıyor.

16- KIDEM TAZMİNATI FONU YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE İŞSİZLİK MAAŞINA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK MI? İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK MI?

İşten atılan işçiye ödenen kıdem tazminatı alanya escort anlamda işsizlik maaşı yerine geçiyor. İşsizlik maaşı yetersiz olsa bile işçi, yeni işe girinceye kadar kıdem tazminatıyla geçimini sağlamaya veya borçlarını kapatmaya çalışıyor. İşsizlik maaşı 2018'in 2. yarısı için 805 lira ile bin 611 lira arasında ödeniyor. Yeni sistemde işten atılma durumunda hemen kıdem tazminatı verilmeyeceği için işsizlik fonuna erişimin ve ödenen işsizlik maaşının artırılması gerektiği belirtiliyor.

17- FONU YÖNETEN ŞİRKET BATARSA NE OLACAK?

Kıdem tazminatı hesabı, işverenin tercih ettiği şirketlerde açılacak. Fonu yöneten şirket kötü yönetim dolayısıyla batarsa işçi para alamayacak. İşçi sendikaları bu noktada da devlet garantisi sağlanmasını istiyor. Tasarruf mevduatında olduğu gibi kıdem tazminatı fonu için de garanti sağlanması gerekiyor.

18- YEMEK, ULAŞIM GİYECEK YARDIMI GİBİ ÖDEMELER KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLECEK Mİ?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, prime esas kazancı oluşturan brüt ücretin yanı sıra yemek, ulaştırma, yakacak, özel sigorta primi gibi işveren tarafından yapılan nakdi olmayan harcamalar da dahil ediliyor. Yeni sistemde ise sadece brüt ücret üzerinden prim yatırılacak.

19- EVLİLİK, ASKERLİK GİBİ NEDENLERLE KIDEM TAZMİNATİ ALINABİLECEK Mİ?

Yeni sistemde evlenen kadın veya askere giden erkek işçiye kıdem tazminatı ödenmeyecek.

Android uygulamamızı ücretsiz indirmek için >>>> TIKLAYIN

İOS uygulamasını ücretsiz indirmek için >>>> TIKLAYIN

Kıdem tazminatı kıdem tazminatı hesaplama kıdem tazminatı nasıl hesaplanır hangi durumlarda kıdem tazminatı alınır YEP
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Beşiktaş Başkanı Çebi, Jean Onana İddialarına Cevap Verdi!
Beşiktaş Başkanı Çebi, Jean Onana İddialarına Cevap Verdi!
Beşiktaş'ta Jean Onana Krizi Derinleşiyor: Ayrılık İhtimali Artıyor!
Beşiktaş'ta Jean Onana Krizi Derinleşiyor: Ayrılık İhtimali Artıyor!