Peşpeşe İlan Edilen Konkordato Nedir!

Son dönemde sık sık gündeme gelen konulardan biri olan konkordato ne anlama gelir sorusunun yanıtını herkes merak ediyor. Büyük şirketlerden peş peşe konkordato ilanı etmesi bunun nedeni. Konkordato, iflas erteleme yasak olduğu için uygulanan bir yöntem. Sonrasında işleyen süreç ise çok farklı. Peki konkordatonun anlamı nedir? Konkordato ilan edilince ne olur? Şartları nelerdir? İşte tüm o soruların yanıtı..

Peşpeşe İlan Edilen Konkordato Nedir!

Büyük şirketlerin peşi sıra konkordato ilan etmesi, gündemi yakından takip edenlerin konkordato nedir sorusunu sormasına neden oldu. Konkordato, iflas anlaşmasıdır. Peki firmalar konkordato ilan edince ne olur?

KONKORDATO İLANI NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

İtalyanca "concordato" kelimesinden dilimize geçen 'konkordato'nun Türkçe karşılığı "iflas anlaşması"dır. "Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma" anlamına gelen konkordato, ilk kez, Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar için kullanılmıştır.

KONKORDATO ŞARTLARI NELERDİR? BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Mali durumu bozularak ödeme gücünü kaybetmiş ve konkordato hükümlerinden faydalanmak isteyen borçlu, Asliye Ticaret Mahkemesine başvurur. Konkordato sürecinde borçlarını ödeyebileceği durumu gösteren projesini ve ayrıntılı bilançosunu veren borçlunun teklifi, konkordato süresi verilebilmesi için uygun şartlarının olup olmadığı araştırılıp incelenir. Borçlunun varlıklarının, borçların en az yüzde 50'sini karşılamaya yetip yetmeyeceği ve borçlunun teklifinin varlıklarıyla uygun olup olmadığını tespit etmek için İcra Tetkik Mercii bilirkişiye başvurur.

Finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar.

Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.
1-Adi Konkordato
2- İflastan Sonra Konkordato
3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

.KONKORDATO SÜRECİNDE NELER YAPILIR? NELER YAPILMAZ?

Yapılabilenler;

Borçlu, konkordato süreci boyunca malları üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir.
Her şey konkordato komiserinin denetimindedir.
Yapılamayanlar;

Mallarını rehnetmek
Gayri menkullerini satmak ve gayri menkulleri üzerinde ayni hak tesis etmek
Kefil olmak
İvazsız tasarruflarda bulunmak (bağışlama, ariyet gibi)


KONKORDATO KOMİSERİ NEDİR?

Borçlunun gerekli şartları taşıdığı sonucuna varılırsa, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanır. Borçlu, bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri, konkordato mühletinin verilmemesi halinde, bilançoyu icra mahkemesine sunduğu tarihten bir sene içinde takibe uğradığı taktirde 162'inci madde uyarınca göstermeye mecburdur. Konkordato mühleti kaldırılmış veya konkordato tasdik edilmemişse bunların kesinleşmesi tarihlerinden itibaren bir sene ve konkordato feshedilmişse feshin kesinleşmesinden altı ay müddetle borçlu için aynı mecburiyet vardır.

Peşpeşe İlan Edilen Konkordato Nedir! Konkordato Konkordato Nedir
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Galatasaray İçin Zirve Yarışında Kritik Viraj
Galatasaray İçin Zirve Yarışında Kritik Viraj
Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
kartal escort